Aktuelno

11. Aug. 2011 08.08.2011. Obaveštenje - Preliminarna lista opštinskih instruktora

OBAVEŠTENJE

Popisna komisija za teritoriju Opštine Bogatić na sednici odrĹľanoj dana 08.08.2011.godine utvrdila je preliminarnu listu opštinskih instruktora za popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011.godine.
Kandidati sa preliminarne liste, od broja 1 pa do 18, treba da popisnoj komisiji podnesu na uvid sledeća dokumenta:

  • liÄŤnu kartu ili pasoš
  • diplomu, kopiju diplome ili uverenje o steÄŤenoj struÄŤnoj spremi ( studenti kojima diploma trenutno nije dostupna mogu da podnesu na uvid overen indeks odnosno potvrdu o upisanom semestru u 2011.godini),
  • uverenje da je lice na evidenciji Nacionalne sluĹľbe za zapošljavanje (samo nezaposleni kandidati),
  • uverenje nadleĹľnog suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optuĹľnica (ovo urerenje kandidati mogu da priloĹľe i naknadno-pre poÄŤetka obuke),

Dokumenta se stavljaju na uvid u zgradi Opštine Bogatić ul. Mike Vitomirovića br.1 kancelarija br.45, u vremenu od 11 do 13 ÄŤasova (utorak, 09.08.2011.g.) i od 10 do 12 ÄŤasova (sreda 10.08.2011.g.).

Odmah po isteku roka za stavljanje na uvid dokumenata, biće istaknuta lista opštinskih instruktora, na koju je dozvoljena Ĺľalba ovoj popisnoj komisiji u roku od 24 ÄŤasa od njenog isticanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave.

Po isteku roka za Ĺľalbu, odnosno rešavanja po njoj utvrÄ‘uje se konaÄŤan spisak kandidata za opštinske instruktore, koji se dostavlja RepubliÄŤkom zavodu za statistiku.

NAPOMENA: Preliminarna lista je u prilogu.

U Bogatiću, 08.08.2011.g.

POPISNA KOMISIJA
ZA TERITORIJU OPŠTINE BOGATIĆ

Dokumenti
VRH