Bogatić

Panta Mihajlović – inženjer telekomunikacije

PANTA MIHAJLOVIĆ

Panta Mihajlović – inženjer telekomunikacije

Panta Mihajlović (rođen 1854. u Bogatiću) bio je srpski inženjer i pionir na polju telekomunikacija. Uveo je prve telefone u Beogradu.

U Beču je završio elektrotehničku školu, zatim otišao u Švajcarsku, a odatle u Berlin, gde kao priznati stručnjak stupa na posao kod firme Simens-Halske. Za šefa firme Simens-Halske u Njujorku je postavljen 1873. Od 1875. ponovo je u Srbiji gde stupa na rad u tehničko odeljenje vojne fabrike u Kragujevcu.

1882. godine dobio je koncesiju za izgradnju telefonskih stanica u Beogradu i Srbiji.

Između zgrada na uglu Bulevara Kralja Aleksandra i inženjerske kasarne na Paliluli uveo je prvu telefonsku liniju u Beogradu, 14. marta 1883.

Šef Telegrafsko-telefonskog odseka Direkcija državnih železnica postao je 1885. Veštak za ispitivanje lošeg stanja električne mreže u Beogradu postao je 1905. Bio je i nadzorni inženjer električne centrale na dvoru od 1908.

Umro je 7. februara 1932. godine, u Beogradu, od zapaljenja pluća i paralize srca u 78. godini života.