Bogatić

Obaveštenje o planu raspisivanja javnih konkursa u 2023. godini u opštini Bogatić

17. Jan. 2023.

Obaveštenje o planu raspisivanja javnih konkursa u 2023. godini u opštini Bogatić

U skladu sa čl. 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ( „Sl. glasnik RS“ br. 16/2018 ), Odluke o budžetu opštine Bogatić za 2023. godinu („Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“, br. 33/22), opština Bogatić u 2023. godini planira raspisivanje sledićih javnih konkursa:

1. Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada iz budžeta Opštine Bogatić za 2023. godinu.

Mogu da konkurišu:

– udruženja građana osoba sa invaliditetom;

– udruženja građana koja se bave zaštitom i pružanjem pomoći građanima koji se zbog socijalnih ili zdravsvenih okolnosti nalaze u stanju socijalne potrebe;

– udruženja građana koja se bave zaštitom i promovisanjem ljudskih i manjinskih prava i prava deteta, kao i položaja i prava marginalizovanih grupa;

– udruženja građana koja se bave zaštitom životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja i sl;

– udruženja građana koja se bave omladinskom politikom;

– drugi subjekti u oblasti društvenog i humanitarnog rada kao što su: zadužbine, fondacije, neprofitne ustanove i organizacije registrovane za obavljanje delatnosti društvenog i humanitarnog karaktera.

Planirani mesec raspisivanja konkursa: mart 2023.godine.

Iznos sredstava opredeljenih iz budžeta Opštine Bogatić: 4.000.000,00 dinara.

 

2. Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture iz budžeta Opštine Bogatić za 2023. godinu

Mogu da konkurišu:

– ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci ( umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi ), zadužbine i fondacije sa sedištem, odnosno ogrankom na teritoriji Opštine Bogatić, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Opština Bogatić i koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi ( „Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/06, 30/06 – ispravka) i ne mogu učestvovati u konkursima koje raspisuju njihovi osnivači.

Planirani mesec raspisivanja konkursa: mart 2023. godine.

Iznos sredstava opredeljenih iz budžeta Opštine Bogatić: 1.350.000,00 dinara.

 

3. Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Bogatić radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini

Može da konkuriše:

– izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Bogatić;

– pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Bogatić.

– pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

– na konkursu se može učestvovati samo sa jednim projektom.

– izdavač više medija može konkurisati sa jednim projektom za svaki medij.

– učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, koji su lokalnog značaja i doprinose ostvarivanju javnog interesa u javnom informisanju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% opravdanih troškova projekta, dok učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% opravdanih troškova projekta proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u javnom informisanju.

– Planirani mesec raspisivanja konkursa: februar 2023. godine.

Iznos sredstava opredeljenih iz budžeta Opštine Bogatić: 7.000.000,00 dinara.

 

4. Javno obaveštenje radi prikupljanja predloga za sufinansiranje godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji Opštine Bogatić za 2024. godinu

Mogu da konkurišu:

– sportske organizacije sa sedištem na teritoriji Opštine Bogatić, odnosno nedobitne

organizacije organizovane na osnovu statuta i osnovane radi zajedničkog cilja u oblasti sporta.

Planirani mesec raspisivanja konkursa: krajem 2023. godine.

Iznos sredstava opredeljenih iz budžeta Opštine Bogatić: 32.000.000,00 dinara.

 

5. Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji Opštine Bogatić za 2023. godinu

Mogu da konkurišu:

– crkve i verske zajednice koje su upisane u registar koji se vodi pri nadležnom Ministarstvu vera i deluju na teritoriji Opštine Bogatić.

Planirani mesec raspisivanja konkursa: mart 2023. godine.

Iznos sredstava opredeljenih iz budžeta Opštine Bogatić: 4.000.000,00 dinara.

 

6. Javni konkurs za finansiranje programa udruženja preduzetnika na teritoriji Opštine Bogatić za 2023. godinu.

Može da konkuriše:

udruženje preduzetnika koje:

– je osnovano i registrovano u skladu sa Zakonom;

– ima sedište na teritoriji opštine Bogatić;

– prema osnivačkom aktu i/ili statutu ima za cilj unapređenje preduzetničke delatnosti na teritoriji opštine Bogatić;

– ima najmanje tri člana koja su registrovana kao preduzetnici;

– je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje Programa aktivnosti;

– nad kojim nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

– koje je izmirilo obaveze po osnovu poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda;

– kojem u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane rada;

– koje nije u roku od dve godine pre podnošenja prijave pravosnažnom odlukom kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za delatnos udruženja.

Planirani mesec raspisivanja konkursa: mart 2023. godine.

Iznos sredstava opredeljenih iz budžeta Opštine Bogatić: 1.000.000,00 dinara.

 

 

 

Odeljenje za opštu upravu, zajedničke poslove i društvene delatnosti