Bogatić

Opšti podaci

Opšti podaci

„Nema veće ravnice u Srbiji od Mačve. Ona se proteže od Mišara do Drine, i od najvišeg vrha Cera planine, Vidojevice, do Save… To je prostor od dvanaest sahata hoda. Možeš u dugu danu hodati po Mačvi, a nećeš videti jednog brežuljka; sve je ravno kao tepsija…. Ona je bogata cura. Sve što se u njenu crnu utrobu baci donosi bogata ploda. Lepa su njena polja kad ozelene, a još lepša kad se pozlate zlaćanim klasjem. Ona vam je kao tuđinka, ne da se svakom poznati!“
Janko Veselinović

Opština Bogatić, po navedenim karakteristikama predstavlja jedinstvenu celinu sa mačvanskom ravnicom. Prostire se između Drine i Save, u severozapadnom delu ravnice. Erozivnim dejstvom matice, jedan deo zemljišta u aluvijalnoj ravni Drine prenet je na levu obalu. Ona pripada opštini Bijeljina ( Republika Srpska ), tako da se Drina ne može smatrati apsolutno zapadnom granicom Opštine. Na površini od 384 km kvadratnih nalazi se 14 naselja: varošica Bogatić; seoske varošice Badovinci, Glušci, Dublje, Klenje, Crna Bara; naselja primarnog seoskog tipa Banovo Polje, Belotić, Glogovac, Mačvanski Metković, Očage, Salaš Crnobarski, Sovljak, Uzveće.

Na teritoriji Opštine Bogatić, prema popisu iz 2002. godine živi 32990 stanovnika. Prema podacima iz 2007. godine ukupan broj zaposlenih je 3364. Najveći deo stanovništva bavi se poljoprivredom. Stanovništvo je poreklom iz Crne Gore, Hercegovine, istočne Bosne i drugih oblasti. Nacionalni sastav je izrazito srpski (98%), a polna struktura je relativno ujednačena. Zabrinjava činjenica da sve više slabi reproduktivna snaga stanovništva. Na to ukazuju porast broja starijih stanovnika i pad broja stanovnika ispod 40 godina života.

Položaj naselja je u saobraćajnom i geografskom pogledu veoma povoljan. Povezana su mrežom puteva dugom 218 km, od čega je 163 km sa savremenim kolovozom. Vezu sa okolnim područjima omogućavaju i mostovi, na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca, a na Drini “Pavlovića ćuprija”. Oni povezuju Opštinu, pa i celu Mačvu, sa Sremom, Republikom Srpskom, a i dalje. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (2007. god.) na području opštine ima 8622 telefonska pretplatnika.

Zahvaljujući plodnom zemljištu, blagom podneblju i vrednim ljudima, razvijena je poljoprivredna proizvodnja. Od ukupne površine zemljišta koja iznosi 38 397 hektara, poljoprivredno zemljište zauzima 30 724 hektara. Najviše se seju pšenica, kukuruz, industrijsko i krmno bilje. Podjednako su zastupljeni i stočarstvo (gajenje svinja, goveda, ovaca ), kao i povrtarstvo (uzgajanje paradajza, paprike, krastavaca, bostana i sl.).

Od većih preduzeća je najznačajnija Mlinska industrija “Lala Stanković” koja je privatizovana, kao i fabrika profila od PVC “Plastika”. Društveno preduzeće “Ogled” je privatizovano prodajom iz stečaja, kao i Trgovinsko preduzeće “Mačva”, dok je ugovor o aukcijskoj prodaji Fabrike poljoprivrednih mašina i opreme “Prvi maj” poništen.

Deo korita i priobalni deo Drine danas je jedno od najboljih majdana veoma kvalitetnog šljunka i peska. Eksploataciju šljunka i peska obavlja više preduzeća u Badovincima, Salašu Crnobarskom i Crnoj Bari. Od eksploatacije ovog prirodnog bogatstva opština Bogatić uglavnom ima štetu. Zbog neplanske eksploatacije, reka menja svoj tok ugrožavajući plodne oranice na desnoj obali, a teški kamioni koji prevoze šljunak i pesak uništavaju saobraćajnice. Zbog nedostatka sredstava nije završena izgradnja obaloutvrde, zbog čega su u vreme visokog vodostaja ugrožena naselja i njive.

Na području opštine Bogatić početkom devedesetih godina prošlog veka otkrivene su neiscrpne rezerve geotermalne vode. Na dubini od 450 metara pronađena je voda temperature 75 stepeni Celzijusovih, koja se još ne koristi uprkos mogućnostima široke primene (u poljoprivredi, za grejanje, razvoj turizma…).

Na području opštine je izgradjena kanalizaciona mreža u dužini 17 kilometara i dve relejne crpne stanice, a počeće da funkcioniše nakon što bude izgrađena i glavna crpna stanica, što se očekuje u 2009. godini. Vodovodna mreža je izgrađena jedino u opštinskom centru. Snabdevanje vodom i ostale komunalne usluge poverene su Javnom komunalnom preduzeću “Bogatić”. Prema svim analizama, voda koju piju žitelji varošice je odličnog kvaliteta, među najkvalitetnijim u Srbiji.

Stanovnici svih naselja obuhvaćeni su primarnom zdravstvenom zaštitom. Dom zdravlja u Bogatiću je osnovan 1953. godine. Organizacijom službi žiteljima opštine Bogatić obezbeđene su sve neophodne zdravstvene usluge, uključujući i službu hitne pomoći. Od 2009. godine Skupština opštine Bogatić je od Republike preuzela osnivačka prava nad ovom zdravstvenom ustanovom. Socijalna zaštita se sprovodi kroz delatnost Centra za socijalni rad.

U šest sela rade matične osnovne škole, u ostalim selima izdvojena odeljenja, a u Bogatiću “Mačvanska srednja škola”. Ukupno je osnovnim i srednjim obrazovanjem obuhvaćeno oko 3500 učenika. Predškolska ustanova “Slava Ković” u Bogatiću organizuje boravak mališana u vrtiću, dok je programom predškolskog obrazovanja ova ustanova obuhvatila sve buduće osnovce u svih 14 mesta.

Kulturni život u opštini Bogatić je izuzetno bogat, zahvaljujući višedecenijskom organizovanom radu. Kulturnom aktivnošću na području opštine bavi se, kao jedina ustanova te vrste Kulturno-obrazovni centar u Bogatiću. U njegovom sastavu su Narodna biblioteka koja raspolaže sa preko 35000 knjiga, Pozorište „Janko Veselinović“, Dom kulture i Etno-park. Posebno visoka dostignuća stalno postižu Pozoriše, koje je osnovno 1950. godine i Folklorni ansambl “Đido” koji okuplja oko 200 članova svih uzrasta, izvorne pevačke grupe, vokalne soliste, narodni orkestar i ansambl veterena folklora. Posebno zapažene rezultate postigao je prvi folklorni ansambl koji je osvojio brojna priznanja na međunarodnim smotrama i festivalima.

Etno-park u selu Sovljak raspolaže sa više objekata narodnog graditeljstva, značajnom zbirkom starih predmeta i raznog etnografskog materijala, te stalnom galerijskom postavkom dela mačvanskih slikara. Slikari iz Mačve spadaju među najznačajnija imena srpske likovne umetnosti (Milić od Mačve, Dragan Martinović, Mikan Aničić, Dragan Djuričić). Od 1998. godine organizuje se Slikarska kolonija “Sovljak”.

U opštini Bogatić organizuju se dve značajne kulturno-turističke manifestacije u toku leta: „Izažanjac“ posvećen završetku žetve i „Hajdučke večeri“. Tradicionalna manifestacija „Hajdučke večeri“ održava se od 1966. g. u Crnoj Bari na Drini. Najinteresantniji deo je momačko nadmetanje za izbor harambaše.

Na području opštine ima 20 fudbalskih klubova, koji se takmiče od opštinske do Okružne mačvanske lige. U Dublju postoji ženski fudbalski klub koji se takmiči u Drugoj ligi. Takođe, u svakom naseljenom mestu postoje uređena fudbalska igrališta sa tribinama, dok jedino Banovo Polje ima veoma modernu sportsku halu. Uz fudbal, razvijeni su i drugi pojedinačni i kolektivni sportovi. Bogatić i Mačva su takođe od davnina poznati po odgajivačima dobrih trkačkih konja. Konjički sport je nekada bio veoma razvijen. Dok Konjičkom klubu “Hajduk Stanko” iz Bogatića nije oduzeto zemljište na kojem je hipodrom, godišnje se organizovalo više konjičkih trka uz učešće elitnih grla iz cele države. Sada se konjičke trke organizuju jednom godišnje, na Božić, i posmatra ih između dve i tri hiljade gledalaca.