Bogatić

Stabilizuje se situacija na vodotocima u Mačvi

23. Jan. 2023.

Stabilizuje se situacija na vodotocima u Mačvi

Stabilizuje se situacija na vodotocima u Mačvi
Stabilizuje se situacija na vodotocima u Mačvi
Stabilizuje se situacija na vodotocima u Mačvi
Stabilizuje se situacija na vodotocima u Mačvi

Štab za vanredne situacije opštine Bogatić obaveštava građane,da na području opštine Bogatić tokom proteklih dana zbog obilnih padavina došlo do izlivanja iz korita reke Save i Drine, ali je stanje na vodotocima stabilno.

Vodostaj reke Drine prema današnjim podacima RHMZ-a iznosi 301cm, što je ispod granice redovne odbrane od poplava, a vodostaj Save je 660cm što je za 10cm iznad granice redovne odbrane od poplava, a na deonicama C.4.4 na objektu 7. (Desni nasip uz Savu i Drinu od Banovog Broda do Crne Bare, 3.71 km) je uvedena redovna odbrana od poplava na Vodnoj jedinici „Sava-Šabac“, i prema podacima mernih stanica Sava je u blagom opadanju.

Na licu mesta su bili članovi Šaba za vanredne situacije i predstavnici lokalne samouprave i utvrdili činjenično stanje.