Izveštaj o radu inspekcije

Dokumenti: 19. Apr. 2022 : Godišnji izveštaj o radu komunalne inspekcije za 2021. godinu 19. Apr. 2022 : Godišnji izveštaj o radu građevinskog inspektora za 2021. godinu 19. Apr. 2022 : Godišnji izveštaj o radu inspekcije za zaštitu životne sredine za 2021. godinu 19. Apr. 2022 : Izveštaj o radu inspekcije za 2017.god    

Plan rada inspekcije

Dokumenti: 22. Feb. 2022 : GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2022.GODINU KOMUNALNE INSPEKCIJE 22. Feb. 2022 : PLAN RADA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2022.GODINU    

Plan uklanjanja objekata

PLAN UKLANJANJA OBJEKATA 2022 Dokumenti: Plan uklanjanja objekata za 1.kvartal 2022. godine Plan uklanjanja objekata za 2.kvartal 2022. godine   PLAN UKLANJANJA OBJEKATA 2019/20 Dokumenti: Plan uklanjanja objekata za 1.kvartal 2019. godine Plan uklanjanja objekata za 2.kvartal 2019. godine Plan uklanjanja objekata za 3.kvartal 2019. godine Plan uklanjanja objekata za 4.kvartal 2019. godine Plan uklanjanja […]

Komunalna inspekcija

Dokumenti: 19. Mar. 2018 : Godišnji plan kom.inspekcijskog nadzora za 2018 25. Jan. 2017 : Zahtevi za izlazak inspekcije 25. Jan. 2017 : Predstavka (Prijava)    

Kontrolne liste komunalna inspekcija

Dokumenti: 24. Jan. 2023 : Kontrolna lista o uredjenju, odrzavanju groblja i sahranjivanju 24. Jan. 2023 : Kontrolna lista o odrzavanju pijace  

Prosvetna inspekcija

Kontorlne liste za prosvetnog inspektora preuzeti sa sajta Ministarstva prosvete http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste-u-prosveti/

Kontrolne liste građevinski inspektor

Dokumenti: 20. Jan. 2017 : 01 kontrolna lista grad.dozvola i prijava radova 20. Jan. 2017 : 02 kontrolna lista 2 clan 145 ispravka 20. Jan. 2017 : 03.kontrolna lista-temelji 20. Jan. 2017 : 04.Kontrolna lista- završetak u konstruktivnom smislu 20. Jan. 2017 : 05.kontrolna lista-upotrebna dozvola 12. Jul. 2016 : Predstavka (Prijava) 12. Jul. 2016 […]