Bogatić

PLAN UKLANJANJA OBJEKATA za 1 i 2 kvartal 2024. god.

Inspekcijski poslovi 2024

Dokumenta: 25. Jan. 2024 : PLAN RADA INSPEKTORA ZA SAOBRAĆAJ 2024 25. Jan. 2024 : PLAN RADA GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA 2024 25. Jan. 2024 : PLAN RADA INSPEKTORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2024 25. Jan. 2024 : PLAN RADA KOMUNALNOG INSPEKTORA 2024 25. Jan. 2024 : Plan uklanjanja-3. kvartal 2023 25. Jan. 2024 : Plan uklanjanja-4. […]

Inspekcijski poslovi 2023

Dokumenta: Planovi inspekcijskog nadzora 2. Jun. 2023 : Plan 2023. 2. Jun. 2023 : Plan komunalne inspekcije za 2023.godinu 2. Jun. 2023 : Plan inspekcijskog nadzora 2023.godinu   Plan uklanjanja objekata za I kvartal 2023. godine i Kontrolne liste. 2. Jun. 2023 : Plan uklanjanja 1. kvartal 2023. 2. Jun. 2023 : Kontrolna lista 2. […]

Inspekcijski poslovi – izveštaji

Dokumenta: 17. Maj. 2023 : Izveštaj 2022. 17. Maj. 2023 : Godišnji izveštaj 2022. 17. Maj. 2023 : Godišnji izveštaj 2022. sa saglasnošću    

Izveštaj o radu inspekcije

Dokumenti: 19. Apr. 2022 : Godišnji izveštaj o radu komunalne inspekcije za 2021. godinu 19. Apr. 2022 : Godišnji izveštaj o radu građevinskog inspektora za 2021. godinu 19. Apr. 2022 : Godišnji izveštaj o radu inspekcije za zaštitu životne sredine za 2021. godinu 19. Apr. 2022 : Izveštaj o radu inspekcije za 2017.god    

Plan rada inspekcije

Dokumenti: 22. Feb. 2022 : GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2022.GODINU KOMUNALNE INSPEKCIJE 22. Feb. 2022 : PLAN RADA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2022.GODINU    

Plan uklanjanja objekata

PLAN UKLANJANJA OBJEKATA 2022 Dokumenti: Plan uklanjanja objekata za 1.kvartal 2022. godine Plan uklanjanja objekata za 2.kvartal 2022. godine   PLAN UKLANJANJA OBJEKATA 2019/20 Dokumenti: Plan uklanjanja objekata za 1.kvartal 2019. godine Plan uklanjanja objekata za 2.kvartal 2019. godine Plan uklanjanja objekata za 3.kvartal 2019. godine Plan uklanjanja objekata za 4.kvartal 2019. godine Plan uklanjanja […]

Komunalna inspekcija

Dokumenti: 19. Mar. 2018 : Godišnji plan kom.inspekcijskog nadzora za 2018 25. Jan. 2017 : Zahtevi za izlazak inspekcije 25. Jan. 2017 : Predstavka (Prijava)    

Kontrolne liste komunalna inspekcija

Dokumenti: 24. Jan. 2023 : Kontrolna lista o uredjenju, odrzavanju groblja i sahranjivanju 24. Jan. 2023 : Kontrolna lista o odrzavanju pijace  

Prosvetna inspekcija

Kontorlne liste za prosvetnog inspektora preuzeti sa sajta Ministarstva prosvete http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste-u-prosveti/