Bogatić

Oglas o sprovođenju ponovnog postupka javnog nadmetanja za izdavanje u zakup poslovnog prostora

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove, građevinsko zemljište i infrastrukturu – Izrada planskih dokumenata

Dokumenti: 24. Nov. 2022 : Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije – tri solarne fotonaponske elektrane – K.O. Metković 24. Nov. 2022 : Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije – tri solarne fotonaponske elektrane – K.O. Metković 30. Nov. 2023 : Rani Javni Uvid Prostorni […]

JAVNI POZIV za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bogatić

Dokumenta: 26. Sept. 2023 :JAVNI POZIV za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bogatić 29. Sept. 2023 : Prilog 1: Prijava, Prilog 2: Izjava, Prilog 3 : Informacija o potrebnoj tehničkoj dokumentaciji, Prilog 4 : ESMP Energetska Efikasnost    

Oglas II krug

Dokumenta: 10. Avg. 2023 : Oglas II krug. Konačan    

Oglasi

Dokumenta: 16. Jun. 2023 : Oglas Pekarac 16. Jun. 2023 : Oglas lokacija 1 16. Jun. 2023 : Oglas lokacija 4 16. Jun. 2023 : Oglas lokacija 9 16. Jun. 2023 : Oglas lokacija 10 16. Jun. 2023 : Oglas lokacija 11 16. Jun. 2023 : Oglas lokacija 12 16. Jun. 2023 : Oglas lokacija […]

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom 4

Na osnovu Odluke Opštinskog veća Opštine Bogatić br.06-2-460/2023-01 od 18.01.2023.godine, Komisija za sprovođenje postupka  raspolaganja građevinskim zemljištem u postupku javnog oglašavanja, putem prikupljanja pisanih ponuda, raspisuje Oglas o sprovođenju postupka,  za davanje u zakup građevinskog zemljišta  pod sledećim uslovima: Pogledaj više