Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom 4

Na osnovu Odluke Opštinskog veća Opštine Bogatić br.06-2-460/2023-01 od 18.01.2023.godine, Komisija za sprovođenje postupka  raspolaganja građevinskim zemljištem u postupku javnog oglašavanja, putem prikupljanja pisanih ponuda, raspisuje Oglas o sprovođenju postupka,  za davanje u zakup građevinskog zemljišta  pod sledećim uslovima: Pogledaj više    

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom 3

Na osnovu Odluke Opštinskog veća Opštine Bogatić br.06-2-460/2023-01 od 18.01.2023.godine, Komisija za sprovođenje postupka  raspolaganja građevinskim zemljištem u postupku javnog oglašavanja, putem prikupljanja pisanih ponuda, raspisuje Oglas o sprovođenju postupka,  za davanje u zakup građevinskog zemljišta  pod sledećim uslovima: Pročitaj više    

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom 2

Na osnovu Odluke Opštinskog veća Opštine Bogatić br.06-2-458/2023-01 od 18.01.2023.godine, Komisija za sprovođenje postupka raspolaganja građevinskim zemljištem u postupku javnog oglašavanja putem prikupljanja pisanih ponuda, raspisuje Oglas o sprovođenju postupka, za davanje u zakup građevinskog zemljišta pod sledećim uslovima: Pročitaj više    

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom

Na osnovu Odluke Opštinskog veća Opštine Bogatić br.06-2-458/2023-01 od 18.01.2023.godine, Komisija za sprovođenje postupka raspolaganja građevinskim zemljištem u postupku javnog oglašavanja putem prikupljanja pisanih ponuda, raspisuje Oglas o sprovođenju postupka, za davanje u zakup građevinskog zemljišta pod sledećim uslovima: Pročitaj više    

Oglasi za izdavanje poslovnig prostora u zakup

Dokumenti: 27. Dec. 2022 : Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za izdavanje u zakup poslovnog prostora (Narodna apoteka) u Klenju 27. Dec. 2022 : Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za izdavanje u zakup poslovnog prostora (Čitaonica) u Klenju 27. Dec. 2022 : Ponovni oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za izdavanje u zakup […]

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup građevinskog zemljišta

Dokumenti: 11. Nov. 2021 : Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda za davanje u zakup građevinskog zemljišta – Hipodrom 11. Nov. 2021 : Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda za davanje u zakup građevinskog zemljišta kat. parcela br. 1032 KO Dublje 11. Nov. 2021 : Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda za davanje u zakup […]

Rani javni uvid

Dokumenti: 24. Dec. 2020 : Plan detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Bogatić – prva faza    

Javne prezentacije

Dokumenti: 14. Feb. 2020 : Elaborat o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta bez naknade sticaocu – Infofin d.o.o. Loznica – Investicija za izgradnju hotela sa otvorenim i zatvorenim bazenima i pratećim sadržajima 14. Feb. 2020 : Elaborat o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta bez naknade sticaocu – SENSUSS STILL d.o.o. Bogatić – Investicija za izgradnju hladnjače i […]