Rešenje po članu 145

Dokumenti: 24. Maj 2023 : Stavrić Vojislav, Bogatić 24. Maj 2023 : Paunović Milenko, Crna Bara 24. Maj 2023 : Stanojčić Marija, Salaš Crnobarski 24. Maj 2023 : Čembić Miloš, Badovinci 24. Maj 2023 : Teodorović Teodora, Salaš Crnobarski   Dokumenti: 20. Apr. 2023 : Agrar – Petrović DOO, Jevremovac 20. Apr. 2023 : Kopilanović […]

Rešenja

Dokumenti: 24. Avg. 2020 : Rešenje o brisanju iz Jedinstvenog biračkog spiska 12. Apr. 2022 : Rešenje o brisanju iz Jedinstvenog biračkog spiska 12. Apr. 2022 : Rešenje o brisanju iz Jedinstvenog biračkog spiska 9. May. 2022 : Rešenje o brisanju iz Jedinstvenog biračkog spiska 9. May. 2022 : Rešenje o brisanju iz Jedinstvenog biračkog […]