Bogatić

Inspekcijski poslovi 2023

Dokumenta:

Planovi inspekcijskog nadzora

 

Plan uklanjanja objekata za I kvartal 2023. godine i Kontrolne liste.