Bogatić

Skupština opštine

Skupština opštine

Opština Bogatić

Opština Bogatić je teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom opštine, putem građanske inicijative, zbora građana, referenduma, drugih oblika učešća građana u obavljanju poslova opštine Bogatić i preko svojih odbornika u Skupštini opštine.

Teritorija opštine Bogatić obuhvata naseljena mesta, odnosno područja katastarskih opština: Bogatić, Badovinci, Klenje, Očage, Salaš Crnobarski, Crna Bara, Glogovac, Sovljak, Banovo Polje, Mačvanski Metković, Glušci, Uzveće, Belotić, Dublje.

Sedište opštine je u Bogatiću.

Dan opštine je 10. septembar.

Opština Bogatić vodi poslove uz svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom, kao i poslove iz okvira prava i dužnosti Republike koji su zakonom povereni.

Poslove opštine Bogatić vode organi opštine u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom i Statutom opštine. Rad organa je javan.

Organi opštine Bogatić su Skupština opštine, izvršni organi opštine (predsednik opštine i opštinsko veće) i opštinska uprava.

Predsednik opštine Bogatić – Milan Damnjanović

Predsednika opštine bira Skupština opštine, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine. Predsednik opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Predsednik Skupštine opštine predlaže kandidata za predsednika opštine. Kandidat za predsednika opštine predlaže kandidata za zamenika predsednika opštine iz reda odbornika, koga bira Skupština opštine na isti način kao i predsednika opštine.

Predsedniku opštine i zameniku predsednika opštine izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine. Predsednik opštine i zamenik predsednika opštine su na stalnom radu u opštini.

Pročitaj više

Zamenik predsednika opštine Bogatić – Teodor Teodorović

Nadležnosti:

Zamenik predsednika opštine zamenjuje predsednika opštine u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Teodor Teodorović

Teodor Teodorović je rođen 01. oktobra 1989. godine u Šapcu. Po zanimanju je specijalista inženjerskog menadžmenta. Od 2013. do 2014. godine bio je pripravnik u opštinskoj upravi opštine Bogatić. Od 2014. do 2017. godine bio je radno angažovan u Direkciji za poljoprivredu i selo opštine Bogatić. Od 2017. godine do marta 2020. godine radio je u firmi „M Biogas“ na poslovima podizanja biogasnog postrojenja kao odgovorno lice.

U avgustu 2020. godine Odlukom Skupštine opštine Bogatić izabran je za zamenika predsednika opštine Bogatić.

Jedan je od trojice poverenika Opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Bogatiću i poverenik Mesnog odbora Srpske napredne stranke u Salašu Crnobarskom.

Pomoćnik predsednika opštine – Matija Milovanović

Nadležnosti:

Pomoćnici predsednika opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i daju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj opštine u oblastima za koje su postavljeni i koje im naloži predsednik opštine.

Pomoćnike predsednika opštine postavlja i razrešava predsednik opštine.

Matija Milovanović

Rođen je 17. novembra 1982. godine u Karlovcu, Republika Hrvatska. Osnovnu školu „Laza K. Lazarević“ završio je u Klenju, a „Mačvansku srednju školu“ u Bogatiću. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a završio je master akademske studije prava, kao i master akademske studije politikologije na smeru međunarodni odnosi i diplomatija.

Advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji „Petrov“ u Sremskoj Mitrovici. U opštini Bogatić obavljao je nekoliko značajnih javnih funkcija. Bio je član Opštinskog veća opštine Bogatić od jula 2013. do jula 2014. godine. Na mestu direktora Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Bogatić“ se nalazio od jula meseca 2014. do kraja 2016. godine. Predsednik Upravnog odbora Doma zdravlja u Bogatiću od oktobra 2017. do novembra 2018. godine. Od 2018. godine do danas se nalazi na mestu pomoćnika predsednika opštine Bogatić za oblast organizacije lokalne samouprave, obrazovanja, sporta i kulture, komunalne infrastrukture, socijalna pitanja i pitanja mladih.

Govori engleski jezik i služi se španskim.

Oženjen, otac jednog deteta. Član je Srpske napredne stranke od njenog osnivanja.

Pomoćnik predsednika opštine – Nikola Tošić

Nikola Tošić, po zanimanju master ekonomista, rođen je 4. februara 1993. godine u Šapcu. Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ završio je u Badovincima, a zatim i srednju Ekonomsko-trgovinsku školu Šabac na smeru ekonomski tehničar. Dobitnik Vukove diplome za uspehe tokom osnovnog, i srednjoškolskog školovanja. Osnovne i master studije iz oblasti računovodstva i revizije završio na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta u Novom Sadu. Tokom 2020. godine zaposlen na poziciji računovođa u Agenciji za pružanje knjigovodstvenih usluga. U januaru 2021. godine postavljen za pomoćnika predsednika opštine Bogatić za oblast ekonomskog razvoja, preduzetništva, poljoprivrede i turizma.

Skupština opštine Bogatić

Skupština opštine je najviši organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom.

Skupštinu opštine Bogatić čini 31 odbornik, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom. Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drukčije određeno.

Skupština opštine se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine opštine i postavljenjem Sekretara Skupštine opštine.

Pročitaj više

Predsednik Skupštine opštine – Siniša Puzić

Nadležnosti:

Predsednik Skupštine opštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, predlaže dnevni red, ostvaruje saradnju sa predsednikom Opštine i Većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrđene Statutom SO i Poslovnikom o radu.

Predsednik Skupštine opštine se bira iz reda odbornika, na predlog najmanje trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

Predsednik Skupštine opštine može da bude na stalnom radu u Opštini.

Siniša Puzić

Rođen je 21. jula 1957. godine u Bogatiću. Po zanimanju je specijalista strukovni inženjer mašinstva. Oženjen je i otac dvoje dece.

Ima višegodišnje političko iskustvo tokom kojeg su ga građani u pet mandata birali za odbornika Skupštine opštine Bogatić. Takođe, obavljao je nekoliko izuzetno značajnih funkcija u opštini Bogatić. Između ostalog, bio je direktor Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko, zemljište, puteve i izgradnju“, kao i zamenik predsednika opštine Bogatić od 2017. do 2020. godine. Na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Bogatić, održanoj 17. avgusta 2020. godine, izabran je glasovima većine odbornika za predsednika Skupštine opštine Bogatić.

Jedan od trojice poverenika Opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Bogatiću.

Zamenik predsednika Skupštine opštine – Dragan Aćimović

Predsednik Skupštine opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Zamenik predsednika Skupštine opštine bira se na isti način kao i predsednik Skupštine opštine. Zameniku predsednika Skupštine opštine prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran pod istim uslovima kao predsedniku Skupštine opštine.

Zamenik predsednika Skupštine opštine može da bude na stalnom radu u opštini.

Dragan Aćimović

Dragan Aćimović iz Banovog Polja rođen je 03. septembra 1976. godine u Šapcu. Uspešan je privatni preduzetnik, oženjen i otac dvoje dece. Dugogodišnji predsednik Opštinskog odbora Srpske radikalne stranke u Bogatiću. U periodu od 2008. do 2012. godine bio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U nekoliko mandata odbornik u Skupštini opštine Bogatić, a od 2008. do 2010. godine i zamenik predsednika opštine Bogatić.

Sekretar Skupštine opštine – Marija Đurđević

Skupština opštine ima Sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine opštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretar Skupštine opštine se postavlja na četiri godine, na predlog predsednika Skupštine opštine, i može biti ponovo postavljen.

Za Sekretara Skupštine opštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Sekretar može imati zamenika, koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost, a koji se postavlja i razrešava na isti način i pod istim uslovima kao sekretar.

Marija Đurđević

Marija Đurđević rođena je 10. septembra 1981. godine u Šapcu. Osnovnu školu „Nikola Tesla“, završila je u Dublju, a srednju Medicinsku školu „dr Andra Jovanović“, u Šapcu – nosilac diplome „Vuk Karadžić“. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2007. godine. Od 2007. do 2008. godine radila kao pripravnik volonter u Osnovnom sudu u Šapcu – sudska jedinica u Bogatiću.

Pročitaj više

Spisak odbornika Skupštine opštine Bogatić

Izborna lista „Aleksandar Vučić – Za našu decu“

1. Siniša Puzić
2. Dušica Đuričić
3. Dragana Radovanović
4. Siniša Sević
5. Aleksandar Ilijašević
6. Dragoslav Josipović
7. Dragana Vitorović
8. Ivana Tovilović
9. Zoran Đurković
10. Željko Kojić
11. Miroslav Erić
12. Borisav Tanasić
13. Jelena Maletić
14. Miroslav Šestić
15. Aleksandar Vuković
16. Ivana Ignjatović
17. Tatjana Berić

Izborna lista Ivica Dačić – „Socijalistička partija Srbije (SPS)“

1. Nenad Beserovac
2. Miloš Simić
3. Slobodan Rosić
4. Tijana Pejović
5. Goran Makunčević
6. Miroslav Dabić
7. Anđelko Uglješić
8. Željka Živanović
9. Julijana Tovilović
10. Branislav Jurišić
11. Marica Nikolić

Izborna lista Dr VOJISLAV ŠEŠELJ-SRPSKA RADIKALNA STRANKA

1. Dragan Aćimović
2. Aleksandar Vešić

Izborna lista Dipl.inž. Aleksandar Firaunović – EVROPSKA ZELENA PARTIJA

1. Aleksandar Firaunović

Opštinsko veće

Pripada izvršnim organima opštine.

Opštinsko veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i sedam članova Opštinskog veća koje bira Skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

Kandidate za članove Opštinskog veća predlaže kandidat za predsednika opštine. Kada odlučuje o izboru predsednika opštine, Skupština opštine istovremeno odlučuje i o izboru zamenika predsednika opštine i članova Opštinskog veća.

Predsednik opštine je predsednik Opštinskog veća. Zamenik predsednika opštine je član Opštinskog veća po funkciji.

Članovi Opštinskog veća koje bira Skupština opštine ne mogu biti istovremeno i odbornici, a mogu biti zaduženi za jedno ili više područja iz nadležnosti opštine. Odborniku koji bude izabran za člana Opštinskog veća prestaje odbornički mandat.

Pročitaj više