Slide
DOBRODOŠLI U BOGATIĆ
„Nema veće ravnice u Srbiji od Mačve. Ona se proteže od Mišara do Drine, i od najvišeg vrha Cera planine, Vidojevice, do Save. To je prostor od dvanaest sahata hoda. Možeš u dugu danu hodati po Mačvi, a nećeš videti jednog brežuljka, sve je ravno kao tepsija. Ona je bogata cura. Sve što se u njenu crnu utrobu baci donosi bogata ploda. Lepa su njena polja kad ozelene, a još lepša kad se pozlate zlaćanim klasjem. Ona vam je kao tuđinka, ne da se svakom poznati!“

Janko Veselinović

Slide
AKTUELNO
Najnovije vesti
Slide
INVESTIRAJTE U BOGATIĆ
Investicione mogućnosti opštine Bogatić
previous arrow
next arrow

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom 3

Na osnovu Odluke Opštinskog veća Opštine Bogatić br.06-2-460/2023-01 od 18.01.2023.godine, Komisija za sprovođenje postupka  raspolaganja građevinskim zemljištem u postupku javnog oglašavanja, putem prikupljanja pisanih ponuda, raspisuje Oglas o sprovođenju postupka,  za davanje u zakup građevinskog zemljišta  pod sledećim uslovima:

Pročitaj više

 


 

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom 2

Na osnovu Odluke Opštinskog veća Opštine Bogatić br.06-2-458/2023-01 od 18.01.2023.godine, Komisija za sprovođenje postupka raspolaganja građevinskim zemljištem u postupku javnog oglašavanja putem prikupljanja pisanih ponuda, raspisuje Oglas o sprovođenju postupka, za davanje u zakup građevinskog zemljišta pod sledećim uslovima:

Pročitaj više

 


 

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom

Na osnovu Odluke Opštinskog veća Opštine Bogatić br.06-2-458/2023-01 od 18.01.2023.godine, Komisija za sprovođenje postupka raspolaganja građevinskim zemljištem u postupku javnog oglašavanja putem prikupljanja pisanih ponuda, raspisuje Oglas o sprovođenju postupka, za davanje u zakup građevinskog zemljišta pod sledećim uslovima:

Pročitaj više

 


 

Zakljuačk

Zaključak kojimk se vrši izmena Javnog poziva za dodelu auto-sedišta broj 06-1-17/2023-01 od 12.01.2023.

Celikupan tekst zaključka nalazi se u dokumentu ispod

Dokumenti

 


 

Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

Na osnovu čl. 15. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (Sl. glasnik RS Br. 88/09, 95/10 i 36/18 i člana 4. stav 3. Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze (Sl. glasnik RS, br. 100/11, 60/15 40/19), pozivamo sva lica muškog pola, državljane Republike Srbije, rođene 2005. godine i starijih godišta, koja nisu uvedena u vojnu evidenciju da se jave u CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Šabac – OK Bogatić, ulica Mike Vitomirovića 1, prvi sprat Opštine Bogatić, radi uvođenja u vojnu evidenciju.
Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu vršiće se u kancelariji broj 66 u periodu od 16. januara do 28. februara 2023. godine u vremenu od 09 do 14 časova, a nakon toga po pojedinačnom pozivu tokom cele godine.
Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko ne poseduje ličnu kartu, na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu važeću putnu ispravu.
Regrut koji boravi u inostranstvu dužan je da se radi uvođenja u vojnu evidenciju javi nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.
Informacije o uvođenju u vojnu evidenciju mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom prema mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs
Dokumenti

 


 

E-ŠALTER

E-šalter u okviru Opštine Bogatić, treba da omogući lakšu, jeftiniju, transparentniju interakciju između Šaltera i građana, Šaltera i privrede, kao i samih službenika u sistemu javne uprave.

OBRATI NAM SE

Gradska uprava
upiti@bogatic.ls.gov.rs
015/347-117