Bogatić

Rang-lista prijavljenih kandidata za popisivače za popis Poljoprivrede 2023

Kandidati su grupisani po naseljenim mestima u kojima žive, odnosno po klasterima (dva ili više manjih naseljenih mesta grupisano je u jedan klaster) i rangirani su po broju bodova koje su ostvarili na osnovu podataka navedenih u prijavi.

Za kandidate koji se pozivaju u drugu fazu selekcije (predaja dokumentacije i intervju) na Rang-listi je naveden termin i mesto predaje dokumentacije i intervju.

Smatra se da su objavljivanjem ove Rang-liste svi kandidati koji su konkurisali za posao popisivača obavešteni o rezultatima prve faze selekcije, i o tome kada i gde kandidati koji su ušli u drugu fazu selekcije treba da dođu radi predaje tražene dokumentacije i intervju.

U sekciji „Dokumenta“ se nalazi rang lista kandidata koji se pozivaju na razgovor sa zakazanim terminima kao i spisak potrebne dokumentacije koju kandidat treba da ponese sa sobom.

Dokumenta: