Naknade i takse

Naknade i takse Dokumenta: 28. Mar. 2023 : Opštinske naknade 28. Mar. 2023 : Opštinske takse    

Dokumenti

Dokumenti: 11. Nov. 2021 : Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost u opštini Bogatić 2021-2023. 6. Jun. 2019 : Nacrt plana detaljne regulacije drzavnog puta I B reda Sabac – Loznica u opštini Bogatić i državnog puta I B reda Slepcević – Granični prelaz Badovinci (Pavlovića most) 12. Dec. 2018 : Lokalni antikorupcijski plan (LAP) […]