Bogatić

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi – Lokalni akcioni plan zapošljavanja 2024 – 2026

Odeljenje za poljoprivredu, lokalno ekonomski razvoj i lokalnu poresku administraciju obaveštava sve zainteresovane da je otvorena javna rasprava povodom izrade Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bogatić za period od 2024 do 2026 godine i traje do 24.04.2024. godine.
U prilogu vesti nalazi se nacrt LAPZ 2024-2026 i sve primedbe, sugestije žalbe i pitanja povodom istog mogu se uputiti na adresu lapzbogatic@gmail.com

LAPZ 2024 – 2026