Bogatić

Turistička organizacija opštine

Turistička organizacija

TOOB logo

Hajdučka regata

Štand TOOB-a

web: www.bogatic-tourism.com

Turistička organizacija opštine Bogatić (TOOB), osnovana je od strane Skupštine opštine Bogatić i počela je sa radom 14.06.2011.god.

U cilju valorizacije, razvoja i unapređenje turizma i turističke ponude, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti na teritoriji opštine Bogatić, obavlja sledeće poslove:

  • unapređenje turizma u opštini;
  • izrada programa razvoja turizma i odgovarajuæih planskih akata
  • organizovanje turistiško-informativne delatnosti, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija od interesa za unapreðenje turizma u opštini;
  • unapređivanje i promocija izvornih vrednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.) turističkog područja kojem pripada opština i stvaranje uslova za njeno koriščenje;
  • organizuje kulturne, sportske i druge manifestacije od interesa za unapređenje turizma na području opštine; 

 

Turistička organizacija opštine Bogatić saraðuje sa turističkim organizacijama gradova i opština (Inđija, Novi Sad, Šabac, Loznica, Ljubovija,…) , nastupa na sajmovima i stručnim, kulturnim, sportskim i drugim skupovima promovišući turističke potencijale opštine ( „ Drinska Regata“-Banja Koviljača, „Drina za treći milenijum“-Sunčana Reka, Sajam turizma-Novi Sad).

Odmah po osnivanju TOOB je na sebe preuzeo veliki deo posla u organizovanju i promociji tradicionalne manifestacije „Hajdučko veče“. Intenzivnom promocijom na terenu i u sredstvima informisanja, ova manifestacija je značajno uznapredovala na posećenosti i obogaćivanju sadržaja.
U sklopu manifestacije održan je i moto skup, a TOOB je uz veliku pomoć Gradske uprave grada Šapca i Turističke organizacije grada Šapca, u okviru „Hajdučkih večeri“ po prvi put na ovim prostorima organizovao regatu pod nazivom „Hajdučka regata“ , u kojoj je učestvovalo oko 28 plovila sa preko 200 učesnika.

Trenutno se projektom pod nazivom ,,Razvoj turizma i turističke organizacije opštine Bogatić“, aplicirala za sredstva Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, sektora za turizam, iz fonda Ministarstva namenjenih za sufinansiranje.
U toku je i izrada sajta TOOB kao i izrada sajtova nekih od etno kompleksa sa teritorije opštine, postavljanje turističke signalizacije i city lighta.

TOOB će do kraja 2011. godine učestvovati i realizovati promotivne nastupe na sledećim sajmovima i turističkim berzama: Sajam turizma u Novom Sadu, turistička berza u Kragujevcu i regionalna turistička berza u Zagrebu. Cilj učestvovanja TO Bogatić je promocija sopstvenih turističkih potencijala, afirmacija i promocija Opštine i Turističke organizacije kao i ostvarivanje kontakata u Srbiji i Balkanskom regionu. U okviru promocija poseban akcenat bi bio stavljen na turističke novinare i vlasnike turističkih agencija.

Naše vrednosti zastupljene su više u formi potencijala, a preduslovi za pretvaranje potencijala u ponudu već postoje, nužno je promovisati ove resurse kako bi se kod potencijalnih posetilaca stvorila svest o njihovom postojanju. U skladu sa navedenim, opšti cilj predstavlja generalnu popularizaciju resursa u cilju veće posećenosti i uobličavanja turističke ponude, ali i kreiranje jasnih strateških odrednica za razvoj turizma opštine Bogatić.
U skladu sa tim započet je i rad na inventarizaciji i izradi Akcionog plana razvoja.

Kontakti:

Tel/fax: 015/7787-505
e-mail: turist.bogatic@gmail. com
web: bogatic-tourism.com
direktor: Darko Mašić