Bogatić

Izveštaj i kontrolna lista

Izveštaj i kontrolna lista

Dokumenta: 12. Jun. 2023 : Izveštaj o inspekcijskom nadzoru za 2022. 12. Jun. 2023 : Kontrolna lista    

Odeljenje za poljoprivredu, lokalno – ekonomski razvoj i lokalnu poresku administraciju

Dokumenti: 31. Jul. 2014 : Odluke o lokalnim komunalnim taksama 26. Nov. 2021 : Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. god 16. Nov. 2022 : Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. god 28. Nov. 2023 […]