Sva dokumenta

Tabela za izveštavanje o izvršenju programa - 2017
Finansijski plan
Ozakonjenje objekata
Rešenja
Lokalna poreska administracija
Dokumenti
Strategija lokalnog održivog razvoja Opštine Bogatić 2010-2020. godine
Informator
Procedure
Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine - Zahtevi
Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine - Rešenja i ostalo
Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine - Izrada planskih dokumenata
Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove - Zahtevi i Rešenja
Odeljenje za društvene delatnosti - Zahtevi i Rešenja
Odeljenje za privredu, finansije imovinske pravne poslove - Zahtevi i Rešenja
Podaci o pruženim uslugama
Podaci o isplaćenim zaradama
Strategija privrednog razvoja Opštine Bogatić