Bogatić

Važni brojevi

Lista važnih brojeva

Naziv ustanove Broj telefona E-mail
Hitna pomoć
7786-131
-
Dom zdravlja
7786- 306
-
Crveni krst
7786-115
bogatic@redcross.org.rs
Policijska stanica
7786-571 , 7786-114
-
Vatrogasci
7786-107 , 7786-103 , 7786-203
-
JKP Bogatić
7786-416
jkpbogatic@open.telekom.rs
KOC "BOGATIĆ
7786-148
kocbogatic2016@gmail.com
Narodna biblioteka "Janko Veselinović"
7786-113
bibliotekajanko@gmail.com
Turistička organizacija opštine Bogatić
7787-505
turist.bogatic@gmail.com
Centar za socijalni rad
7786-223
czrbogaticc@yahoo.com
Fond PIO Bogatić
7786-096
-
Fond zdravstvenog osiguranja
7786-163
-
Autobuska stanica
7786 - 015
-
PU "Slava Ković"
7786-236 , direktor: 7786-881
-
OŠ "Mika Mitrović" Bogatić
7786-145
osmmbogatic@open.telekom.rs
OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci
425-269
skolavkb@ptt.rs
OŠ "Cvetin Brkić" Glušci
449-331
oscbglusci@gmail.com
OŠ "Laza K. Lazarević" Klenje
457 - 026
osklenje@ptt.rs
OŠ Nikola Tesla Dublje
440-005
osntd@gromnet.net
OŠ Janko Veselinović C. Bara
438-260
osc.bara@verat.net