Bogatić

Načelnik Opštinske uprave – Branko Danilović

Načelnik Opštinske uprave - Branko Danilović

Branko Danilović

Rođen je 17.11.1962. godine u Bogatiću. Osnovnu školu „Laza K. Lazarević“ završio je u Klenju, a srednju usmerenu u Bogatiću. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima položen pravosudni ispit.

Ima 32 godine radnog iskustva, a u dosadašnjoj radnoj karijeri, obavljao je poslove javnog pravobranioca, kao i šefa lokalne poreske administracije. U nekoliko navrata se nalazio na mestu načelnika Opštinske uprave opštine Bogatić, a Odlukom Opštinskog veća opštine Bogatić od 04.11.2019. godine nakon sprovedenog javnog konkursa, postavljen je za načelnika Opštinske uprave opštine Bogatić na period od pet godina.

Oženjen, otac dvoje dece, živi u porodičnoj kući u Klenju.