Bogatić

Predsednik Skupštine opštine – Siniša Puzić

Predsednik Skupštine opštine - Siniša Puzić

Predsednik Skupštine opštine – Siniša Puzić

Nadležnosti:

Predsednik Skupštine opštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, predlaže dnevni red, ostvaruje saradnju sa predsednikom Opštine i Većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrđene Statutom SO i Poslovnikom o radu.

Predsednik Skupštine opštine se bira iz reda odbornika, na predlog najmanje trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

Predsednik Skupštine opštine može da bude na stalnom radu u Opštini.

Siniša Puzić

Rođen je 21. jula 1957. godine u Bogatiću. Po zanimanju je specijalista strukovni inženjer mašinstva. Oženjen je i otac dvoje dece.

Ima višegodišnje političko iskustvo tokom kojeg su ga građani u pet mandata birali za odbornika Skupštine opštine Bogatić. Takođe, obavljao je nekoliko izuzetno značajnih funkcija u opštini Bogatić. Između ostalog, bio je direktor Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko, zemljište, puteve i izgradnju“, kao i zamenik predsednika opštine Bogatić od 2017. do 2020. godine. Na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Bogatić, održanoj 17. avgusta 2020. godine, izabran je glasovima većine odbornika za predsednika Skupštine opštine Bogatić.