Bogatić

Mačva pod Turcima

MAČVA POD TURCIMA

Padom Despotovine Mačva 1459.godine dolazi pod vlast Turaka. Od 1464. godine mađarski kralj Matija Korvin vodi borbe sa turcima oko Mačve i 1476. godine zauzima Šabac ( osnovali ga Turci 1470. godine kao tvrđavu Bejurdelen ). Borbe u ovoj oblasti se nastavljaju i krajem XV i početkom XVI veka.

Turski sultan Sulejman Veličanstveni zauzima Šabac 7. jula 1521. godine i Mačva ostaje pod vlaščću Turaka sve do poznatog bečkog rata 1683-1699. godine. Turci obnavljaju grad utvrđenje Mačo koje nazivaju tvrđava Noćaj. U ovom periodu Mačvom vladaju dizdari i u njoj većinom borave vojne trupe koje odatle kreću u osvajanje Austrije i Ugarske.