Bogatić

Praistorija

PRAISTORIJA

Obzirom da se nalazi na ušću dve reke i da je veoma plodna Mačva je veoma rano naseljena. Prvi nalazi boravka čoveka na ovim prostorima datiraju oko 5.000 godina pre nove ere ( kultura Starčevo ). Iz tog vremena ostali su tragovi prvih melioracija u Evropi koji su rađeni samo još u Mesopotamiji i Egiptu. U ovoj kulturi se prvi put javlja zemljoradnja. Stočarstvo, lov i ribolov su i dalje značajni uslovi preživljavanja. Oružja toga doba su sekire od glačanog kamena, posuđe je od keramike a oruđe od drveta i kamena.

U periodu od 3.800 do 3.000 godine pre nove ere nalaze se tragovi kulture Vinča. Ova kultura ima kuće od pruća i blata ili zemunice. Razvijaju se intenzivno zemljoradnja i stočarstvo, a zadržavaju se lov i ribolov. Oruđa i oružja su od kamena, kremena, drveta i kosti. Keramika je i dalje zastupljena u raznim oblicima primene. Zadnji period kulture Vinča eneolit u Mačvi je obrovac, koji je naziv dobio po rovovima kojima su se kuce štitile od poplava. U ovom periodu se javlja bakarno oružje i oruđje.

Poslednji period praistorije u Mačvi je bronzano i gvozdeno doba sa 16 lokaliteta iz tog doba i ogromnim brojem pronađenih predmeta. Mačvu pred kraj ovog perioda naseljava pleme Skordiska koji su osnovali Singidunum – današnji Beograd.