Bogatić

Srednji vek

SREDNJI VEK

Sa dolaskom Avara na ove prostore je tesno vezano i doseljavanje Slovena. Ovde se vode borbe Avara, Franaka i Bugara. O slovenskim državama iz ovog perioda nema skoro nikakvih podataka.

Krajem IX veka na ovo podrucje dolaze Mađari i dugo vremena vladaju i ratuju sa Srbima. Oko 960. godine u ratu protiv Mađara je na Bitvi pogubljen srpski knez Časlav. Kraće vreme ( 976 – 1017.godine ) ovde vlada makedonski car Samuilo, a posle toga za Mačvu se bore Vizantija i Mađari, koji su 1072. godine prodrličak do Niša. Godine 1247. Mađari ovde uspostavljaju Mačvansku banovinu, koja je bila mnogo veđa nego Mačva danas, a ime je dobila po oblasti – gradu Mačva čiji lokalitet ni do danas nije sigurno utvrđen. Upravu nad banovinom mađarski kralj Bela IV je poverio Rostislavu Mihailoviđu, izbeglom ruskom knezu. Srpski kralj Uroš I je 1268. godine vodio žestoke borbe sa Mađarima za Mačvu.

Posle 1282. godine upravu nad Mačvom od Mađara dobija kralj Dragutin. Posle njegove smrti 1316. godine njega nasleđuje sin Vladislav II koga je uklonio njegov stric Milutin. Mađarski kralj Karlo I Robert 1320. godine zauzima Mačvu. Car Dušan je nekoliko puta pokušavao da osvoji Mačvu, ali bez uspeha. Tek je knez lazar Hrebeljanovic 1381.godine zauzeo Mačvu. Po povelji iz manastira Ravanica u Mačvi, koja se zvala Bitva, po istoimenom naselju, pominje se 16 naselja. Knez Lazar vodi bitke za ove prostore sa promenljivim uspehom. Turci prvi put upadaju u Mačvu 1391.godine.