Bogatić

Crkva Sv. Petra i Pavla u Glogovcu

CRKVA SV. PETRA I PAVLA U GLOGOVCU

Crkva Sv. Petra i Pavla

Crkva posvećena Sv. Petru i Pavlu sagrađena je 1927. godine, u duhu moravske arhitekture. Njena osnova je u obliku trikonhosa sa polukrunom oltarskom apsidom na istoku i pravougaonim plitkim konhama na bočnim zidovima. Na preseku podužnog broda i bočnih pravaca preko sistema lukova i pandatifa uzdiže se oktagonalna kupola.

Crkva je zidana od tvrdog matrijala, opeke i kamena, sa malterisanim i belo okrečenim fasadama. Skladno projektovana građevina ukrašena je nizom dekorativnih elemenata rađenih u duhu moravske srednjovekovne arhitekture (stilizovane rozete, kordonski venac, arhivolte).