Lokacijski uslovi 2023

Dokumenta: 28. Mar. 2023 : Lokacijski uslovi – Verzija za objavljivanje_20230328100823 28. Mar. 2023 : Lokacijski uslovi – Verzija za objavljivanje_20230328100815 28. Mar. 2023 : Lokacijski uslovi – Verzija za objavljivanje_20230328100808 28. Mar. 2023 : Lokacijski uslovi – Verzija za objavljivanje_20230328100800 28. Mar. 2023 : Lokacijski uslovi – Verzija za objavljivanje_20230328100752 28. Mar. 2023 : […]

Građevinske dozvole 2023

Dokumenta: 28. Mar. 2023 : Građevinska dozvola – Verzija za objavljivanje_20230328101842 28. Mar. 2023 : Građevinska dozvola – Verzija za objavljivanje_20230328101836 28. Mar. 2023 : Građevinska dozvola – Verzija za objavljivanje_20230328101830 28. Mar. 2023 : Građevinska dozvola – Verzija za objavljivanje_20230328101822 28. Mar. 2023 : Građevinska dozvola – Verzija za objavljivanje_20230328101815 28. Mar. 2023 : […]

Upotrebne dozvole 2023

Dokumenta: 28. Mar. 2023 : Upotrebna dozvola – Verzija za objavljivanje_20230328102644 28. Mar. 2023 : Upotrebna dozvola – Verzija za objavljivanje_20230328102639 28. Mar. 2023 : Upotrebna dozvola – Verzija za objavljivanje_20230328102634 28. Mar. 2023 : Upotrebna dozvola – Verzija za objavljivanje_20230328102628 28. Mar. 2023 : Upotrebna dozvola – Verzija za objavljivanje_20230328102622 28. Mar. 2023 : […]

Rešenje po članu 145

Dokumenta: 28. Mar. 2023 : Rešenje o odobrenju izvođenja radova – Verzija za objavljivanje_20230328102351 Rešenje 28. Mar. 2023 : Rešenje o odobrenju izvođenja radova – Verzija za objavljivanje_20230328102344    

Lokalna poreska administracija

Dokumenti: 31. Jul. 2014 : Odluke o lokalnim komunalnim taksama 26. Nov. 2021 : Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. god 16. Nov. 2022 : Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. god