Bogatić

Branko Đurković – dirigent

BRANKO ĐURKOVIĆ

Branko Đurković – dirigent

Dirigent Branko Đurković, rođen je u Dublju, nedaleko od Šapca, 23.decembra 1937. godine.
Školovao se u Dublju, Šapcu, Sarajevu i Beogradu. Osnovnu školu završio je u Dublju, a Muzičku školu (odsek klarineta), Gimnaziju i Učiteljsku školu učio je u Šapcu. Višu muzičku školu završio je u Sarajevu, a Fakultet muzičke umetnosti (odsek Muzička teorija) u Beogradu. Dve godine studirao je dirigovanje kod profesora Mihaila Vukdragovića, a poslediplomske studije (prvi magistar dirigovanja u SFRJ), završio je na FMU u Beogradu u klasi profesora Vojislava Ilića, 1978. godine.

Najpre je službovao u Osnovnoj školi „Sele Jovanović“ u Šapcu, potom u Muzičkoj i Učiteljskoj školi. Osam godina je proveo kao profesor više škole u Pedagoškoj akademiji u Šapcu.

Septembra 1979. godine izabran je za stručnog saradnika za predmet Horsko dirigovanje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a 1980. postao docent na istom fakultetu. Godine 1986. izabran je za vanrednog profesora na FMU, a od 1991. godine, sve do penzionisanja 2003. godine, proveo je na tom fakultetu u zvanju redovnog profesora, gde je pored Horskog dirigovanja redovnim studentima i poslediplomcima, predavao i Osnove vokalne tehnike studentima dirigovanja i muzičke teorije, kao i Vežbe iz dirigovanja studentima kompozicije.