Bogatić

Kontrolne liste inspektora za zaštitu životne sredine

Kontrolne liste građevinski inspektor

Dokumenti: 20. Jan. 2017 : 01 kontrolna lista grad.dozvola i prijava radova 20. Jan. 2017 : 02 kontrolna lista 2 clan 145 ispravka 20. Jan. 2017 : 03.kontrolna lista-temelji 20. Jan. 2017 : 04.Kontrolna lista- završetak u konstruktivnom smislu 20. Jan. 2017 : 05.kontrolna lista-upotrebna dozvola 12. Jul. 2016 : Predstavka (Prijava) 12. Jul. 2016 […]