Bogatić

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Dokumenti: 23. Feb. 2015 : Konkursna dokumentacija za javnu nabavku elektricne struje 19. Feb. 2015 : Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge održavanje računarske-komunikacione opreme, štampaèa i prateće IT opreme 27. Nov. 2014 : Konkursna dokumentacija za nabavku 500 t mrkog uglja 27. Nov. 2014 : Druga izmena konkursne dokumentacije za nabavku 500 t mrkog […]

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Dokumenti: 19. Feb. 2015 : Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti broj 404-2/2015-02 – Održavanje i popravka račun.opreme 14. Nov. 2014 : Poziv za podnošenje ponuda za nabavku 500 t uglja za potrebe predškolske ustanove i osnovnih škola 29. Oct. 2021 : Poziv za podnošenje ponuda, nabavka i isporuka dobara – gasnog […]