Bogatić

Despotovina

DESPOTOVINA

Posle smrti turskog cara Bajazita I u bici kod Angore 1402.godine sa Mongolima, srpski knez Stefan Lazarević dobija od vizantijskog cara titulu despota Srbije a od Mađara dobija na upravu i mačvansku banovinu zajedno sa Beogradom.

Turci zauzimaju celu Srbiju, pa i Mačvu 1439.godine. Đurađ Branković se sklanja u Mađarsku, odakle 1443. i 1444. godine upada u Srbiju i zauzima je sve do Sofije. Turci 1458. godine ponovo zauzimaju Mačvu i pale je zajedno sa Sirmiumom. U doba Despotovine u Mačvi je podignuto nekoliko manastira i crkava: Culjković, Radovašnica, Petkovica, Cokešina, Ivanja ( Novo Selo ) i u Klenju.