Lokacijski uslovi 2023

Dokumenta:

 


 

Građevinske dozvole 2023

Dokumenta:

 


 

Upotrebne dozvole 2023

Dokumenta:

 


 

Rešenje po članu 145

Dokumenta: