Bogatić

Opština Bogatić

Opština Bogatić

Opština Bogatić je teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom opštine, putem građanske inicijative, zbora građana, referenduma, drugih oblika učešća građana u obavljanju poslova opštine Bogatić i preko svojih odbornika u Skupštini opštine.

Teritorija opštine Bogatić obuhvata naseljena mesta, odnosno područja katastarskih opština: Bogatić, Badovinci, Klenje, Očage, Salaš Crnobarski, Crna Bara, Glogovac, Sovljak, Banovo Polje, Mačvanski Metković, Glušci, Uzveće, Belotić, Dublje.

Sedište opštine je u Bogatiću.

Dan opštine je 10. septembar.

Opština Bogatić vodi poslove uz svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom, kao i poslove iz okvira prava i dužnosti Republike koji su zakonom povereni.

Poslove opštine Bogatić vode organi opštine okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom i Statutom opštine. Rad organa je jevan.

Organi opštine Bogatić su Skupština opštine, izvršni organi opštine (predsednik opštine i opštinsko veće) i opštinska uprava.