Bogatić

Rimsko doba

RIMSKO DOBA

Oko 60. godine pre nove ere na Savu u Mačvu dolaze Rimljani koji u teškim borbama potiskuju Skordiske preko Save i uspostavljaju svoju vlast na ovom podruju. Zbog blizine jedne od rimskih prestonica Sirmiuma – današnja Sremska Mitrovica, Mačva je dosta naseljena i isprepletana rimskim putevima. Mačvanska Mitrovica je bila u sklopu Sirmiuma, a važni prelazi preko reka su bili kod Crne Bare, Loznice i Zvornika.

Iz ovog perioda ima veliki broj nalazišta po celoj Mačvi a iskopine Sirmiuma su među najlepšim u Evropi. Na ovim prostorima Rimljani ostaju do V veka nove ere kada se povlače pred Sarmatima, Hunima, Gotima, Gepidima, Langobardima i Avarima.