Bogatić

Odgovor na pitanje vezano za javnu nabavku

Odgovor na pitanje vezano za javnu nabavku

Dokumenti: 25. Dec. 2019 : Odgovori na pitanja za JN Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i rekultivaciju nesanirane depoponije na teritoriji MZ Sovljak. na par.br-1196 u KO Sovljak,Opština Bogatić 26. Dec. 2019 : Odgovor na pitanje br.2 vezano za JN Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i rekultivaciju nesanirane depoponije na teritoriji MZ Sovljak. na par.br-1196 […]