Bogatić

Lica kojima je izvršena promena u jedinstvenom biračkom spisku

OGLAS O SPROVOĐENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PONUDA JAVNIM OGLASOM

20. Feb. 2024 : OGLAS – DUBLJE 1032 PLAC TREĆI KRUG 20. Feb. 2024 : OGLAS 1033 I 1034 TREĆI KRUG 20. Feb. 2024 : OGLAS LOKACIJA 1 TREĆI KRUG 20. Feb. 2024 : OGLAS LOKACIJA 10 TREĆI KRUG 20. Feb. 2024 : OGLAS LOKACIJA 11 TREĆI KRUG 20. Feb. 2024 : OGLAS LOKACIJA 12 […]

Izmene i dopune liste direktnih korisnika

Dokumenta: 13. Nov. 2023 : Dokumenat 24. Nov. 2023 : Druga izmena i dopuna liste direktnih korisnika Energetska efikasnost 14. Dec. 2023 : Treća izmena i dopuna liste direktnih korisnika Energetska efikasnost 27. Dec. 2023 : Četvrta izmena i dopuna liste direktnih korisnika 26. Jan. 2024 : Peta izmena i dopuna liste direktnih korisnika 05. Feb. 2024 […]