Bogatić

Vodoizvorište Crna Bara

Vodoizvorište Crna Bara

Dokumenti: 24. Jan. 2023 : Plan detaljne regulacije 24. Jan. 2023 : Javni uvid nacrta plana detaljne regulacije Vodoizvorišta u Crnoj Bari    

Prostorni plan opštine Bogatić

Dokumenti: 14. Jul. 2020 : Crna Bara – Plan namene površina 6. Sep. 2016 : Uzveće – plan namene površina 6. Sep. 2016 : Očage – plan namene površina 6. Sep. 2016 : Sovljak – plan namene površina 6. Sep. 2016 : Metković – plan namene površine 6. Sep. 2016 : Klenje – plan namene […]

PDR Radna zona Dublje u Dublju

Dokumenti: 31. Jan. 2018 : PDR Radna zona Dublje – tekst 31. Jan. 2018 : PDR Radna zona Dublje – plan namene    

PDR ulice Janka Veselinovića u Bogatiću

Dokumenti: 6. Sep. 2016 : PDR ulice Janka Veselinovića u Bogatiću – plan primene površina 6. Sep. 2016 : PDR ulice Janka Veselinovića u Bogatiću – plan primene površina – tekst    

PDR Izvorište pijaće vode u Bogatiću

Dokumenti: 6. Sep. 2016 : PDR Izvorište pijaće vode u Bogatiću – plan namene površina 6. Sep. 2016 : PDR Izvorište pijaće vode u Bogatiću – tekst    

PDR Stočna pijaca

Dokumenti: 6. Sep. 2016 : PDR Stočna pijaca Bogatić – plan namene površina 6. Sep. 2016 : PDR Stočna pijaca Bogatić – tekst    

PDR Frajtovića sokak

Dokumenti: 6. Sep. 2016 : PDR Frajtovića sokak Bogatić – plan namene površina 6. Sep. 2016 : PDR Frajtovića sokak Bogatić